แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

Cosmetic Laser Gynecologist

Laser Vaginal Rejuvenation Institute of America

 

พญ.วิทัศศนา เขตต์กลาง

เป้าหมายของแพทย์หญิง วิทัศศนา–คือการทำความเข้าใจ รับฟังและแก้ไขปัญหาและความต้องการของผู้หญิงทุกคน ด้วยวิธีการผ่าตัดรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช รวมทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพในทางการแพทย์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์

แพทย์หญิง วิทัศศนา–ซึ่งเป็นผู้ที่มีความล้ำหน้าในด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมากที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน ได้รับการฝึกหัดจาก นายแพทย์ เดวิด แมทล็อค ผู้ค้นพบวิธีการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ทั้งนี้นายแพทย์ เดวิด แมทล็อค เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ในลอสแองเจลิส ประเทศอเมริกา แพทย์หญิง วิทัศศนา จึงเป็นหนึ่งในจำนวนแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ในลอสแองเจลิส ประเทศอเมริกา

เกี่ยวกับศัลยกรรมเลเซอร์ตกแต่งช่องคลอดและปากช่องคลอด–แพทย์หญิง วิทัศศนา สามารถใช้วิธีการศัลยกรรมเลเซอร์ผ่าตัดแก้ไขและกระชับเนื้อเยื่อช่องคลอดที่หย่อนคล้อย การผ่าตัดปรับแต่งเนื้อเยื่อแคมเล็กหรือแคมใหญ่ที่เกินออกมามากเกินไป ฉีดเสริมเนินหัวหน่าวและฉีดเสริมแคมใหญ่ การผ่าตัดฟื้นฟูซ่อมแซมเยื่อพรหมจารี และการผ่าตัดอื่นๆ ของศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้านทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ–แพทย์หญิง วิทัศศนาได้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาการผ่าตัดผู้ป่วย เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การผ่าตัดภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนโดยการใช้แผ่นพยุง การผ่าตัดภาวะท่อปัสสาวะหย่อน การผ่าตัดภาวะปัสสาวะเล็ด การทําเลเซอร์แก้ไขภาวะช่องคลอดหย่อนยานโดยไม่ต้องผ่าตัด การทําเลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยไม่ต้องผ่าตัดและอื่นๆ

แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้มีการผ่าตัดผู้เข้ารับการผ่าตัดจากประเทศต่างๆ–ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ด้วยทักษะที่โดดเด่นและเทคนิคการผ่าตัดที่ประณีต เพื่อผลลัพธ์ที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องการ แพทย์หญิง วิทัศศนายินดีที่จะรับฟังและพูดคุยทางเลือกในการรักษา ความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำศัลยกรรมแต่ละชนิดของศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชของคุณ

ก่อนการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช–การผ่าตัดตกแต่งแคม (Labiaplasty)  คุณผู้หญิงจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับหนังสือแสดงความยินยอมในการผ่าตัด ซึ่งระบุรายการความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนไว้ แพทย์หญิง วิทัศศนาจะแจ้งพวกเธออย่างตรงไปตรงมา ตัวอย่างเช่น หลังการผ่าตัดอาจมีผิวหนังที่ไม่ได้สัดส่วนหรือมีส่วนที่ยื่นเกินออกมาในบริเวณที่ทําการผ่าตัด ซึ่งหากภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ผู้ต้องการผ่าตัดจะได้รับการอธิบายให้ทราบถึงวิธีการในการผ่าตัดแก้ไขและต้องใช้เวลา--และเสียเวลาในการรักษา

การทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช–ต้องอาศัยความพิถีพิถันโดยแพทย์เป็นอย่างมาก รวมทั้งเวลาและความอดทนของผู้ต้องการผ่าตัด ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดที่น่าพอใจ ต้องระลึกไว้เสมอว่า  “ วิธีการผ่าตัดในผู้ต้องการผ่าตัดแต่ละคนจะมีวิธีการผ่าตัดที่แตกต่างกัน –และแต่ละคนก็จะมีผลการผ่าตัดที่ต่างกัน ไม่มีกรณีใด ๆ ที่จะทําให้ได้ผลการผ่าตัดที่ได้ผลดีเหมือนกันทุกคน เพราะผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ”

แพทย์หญิง วิทัศศนา–จะดูแลวางแผนการผ่าตัดให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละราย ซึ่งจะทำขึ้นภายหลังจากการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เหมาะกับผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละรายให้มากที่สุด แพทย์หญิง วิทัศศนาได้คิดค้นและพยายามพัฒนาเทคนิคผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เพื่อผลลัพธ์ที่ดี และสวยงามในทุกขั้นตอนของการผ่าตัดอยู่ตลอดเวลา

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 26 ปีในการทํางานและมากกว่า 15 ปี ด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช– แพทย์หญิง วิทัศศนา สามารถช่วยเหลือและหาทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้หญิงที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพในการมีเพศสัมพันธ์ และทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและการผ่าตัดซ้ำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง—ประสบการณ์ที่ยาวนานนี้ช่วยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการทำศัลยกรรมที่เธอเป็นผู้รับผิดชอบ การวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีและถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งความจริงใจและความรับผิดชอบ –การจัดการกับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอย่างเหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญมากสําหรับแพทย์

โดยทั่วไปศัลยแพทย์–พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดขึ้น อย่างไรก็ดีการผ่าตัดทุกครั้งไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนได้ทั้งหมด แม้แต่เป็นการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หลายต่อหลายคนอาจมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เนื่องจากยังไม่มีผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือที่สามารถรับรองถึงประสิทธิภาพและความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษา

การแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้ต้องการผ่าตัดทราบถึงขั้นตอนของการผ่าตัด ความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และผลลัพธ์ในการผ่าตัด จะช่วยให้ผู้ต้องการผ่าตัดได้พิจารณาถึงทางเลือกที่เหมาะสม อีกทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องการผ่าตัดได้มีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการผ่าตัดแต่ละคน ถือเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จได้

การแจ้งให้ผู้ต้องการผ่าตัดได้ทราบถึงภาวะแทรกซ้อน–ที่อาจเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่าย–แต่ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ ทั้งนี้แพทย์หญิง วิทัศศนาจะแจ้งแก่ผู้ต้องการผ่าตัดถึงความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนในการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชว่า ในบางกรณีอาจต้องมีการเข้ารับการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งครั้งจนกว่าผลการรักษาจะเป็นที่พึงพอใจ นอกจากนี้บางครั้งอาจเกิดรอยแผลเป็นที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอีกครั้ง ถึงแม้แพทย์จะพยายามจะลดข้อผิดพลาดอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน–การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลและความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด เนื่องจากหลังการผ่าตัดอาจมีแผลอักเสบ ทําให้ขอบแผลไม่เรียบ แคมเล็ก หรือแคมใหญ่ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมและการดูแลแผลหลังผ่าตัดของผู้เข้ารับการผ่าตัด หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตามทําให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดไม่พึงพอใจผลการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุม ซึ่งแพทย์หญิง วิทัศศนาจะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรับทราบก่อนการผ่าตัด กรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการผ่าตัดแก้ไข เนื่องจากไม่พึงพอใจผลการผ่าตัด ก็อาจทำได้โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์จะปรึกษาร่วมกัน

การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช–ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช มีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีเลือดออกมากผิดปกติจากแผลหรือแผลแยก ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง จนกว่าภาวะดังกล่าวจะดีขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นแต่ในกรณีเกิดภาวะภาวะแทรกซ้อน เกิดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องหรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนกําหนด ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อรักษาต่อเนื่องเองทั้งหมด ไม่ว่าจะรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลใดก็ตาม