ความเสี่ยง, อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน

 1) อาการมึนงง หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน

  • bullet_tickshutterstock_193436834หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการมึนงง, เวียนศีรษะ จากการดมยาสลบ ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าอาการจะดีขึ้น

2) อาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน

  • bullet_tickในช่วง 3-5 วันแรกหลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการปวด, บวมและรู้สึกตึงบริเวณแผลผ่าตัด กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดแผลผ่าตัดมากไม่ดีขึ้นหลังการรับประทานยาแก้ปวด กรุณาแจ้งพยาบาล เพื่อขอรับยาแก้ปวดชนิดฉีด เพื่อบรรเทาอาการปวด
  • bullet_tickเมื่อกลับบ้านวิธีการพักฟื้นอาจจะแตกต่างกันออกไปในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน แต่ผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน ควรจะต้องหยุดทำงานและงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัด ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการขึ้นลงบันได รวมทั้งควรนอนพักสังเกตอาการและเพื่อป้องกันภาวะอักเสบบริเวณแผลผ่าตัด ในกรณีที่มีอาการบวมที่แผลผ่าตัด, มีไข้ รวมทั้งรู้สึกมีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัดมากขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

3) ภาวะเลือดคั่งหรือภาวะเลือดออกมากผิดปกติ หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน

  • bullet_tickอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของการผ่าตัด ซึ่งมักมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามหลังจากการเดินมากๆ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
  • bullet_tickบริเวณที่ทำการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดภาวะเลือดออกมากผิดปกติได้ เนื่องจากบริเวณที่ผ่าตัดเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก รวมทั้งในการผ่าตัดจะมีการใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผลผ่าตัด ดังนั้นแพทย์ผู้ผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด โดยทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมด 2-3 ชั้น ในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมทางกายภาพต่างๆที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งต้องงดการออกกำลังกายหลังการผ่าตัดอย่างน้อย 6 สัปดาห์
  • bullet_tickกรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน มีเลือดออกมากชุ่มผ้าอนามัย หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

4) การเกิดแผลแยก, แผลอักเสบหรือแผลติดเชื้อ หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน

  • bullet_tickการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยกโดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้ภาวะแผลแยกหรือแผลติดเชื้อมักพบในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง, ผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน หรือผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีภาวะติดเชื้อก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุ, แผลผ่าตัดบวมแดง กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

5) เกิดเชื้อราภายในช่องคลอด หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน

  • bullet_tickหลังในการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติ เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้โดยปกติในช่องคลอดจะมีแบคทีเรียหลายกลุ่มที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) กลุ่มดีคือกลุ่มแลคโตแบซิลไล ซึ่งสร้างสภาวะกรดในช่องคลอด เพื่อควบคุมไม่ให้แบคทีเรียกลุ่มไม่ดีหรือเชื้อราเพิ่มจำนวนขึ้น ดังนั้นการรับประทานยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียของแผลผ่าตัดก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียกลุ่มดี คือกลุ่มแลคโตแบซิลไลที่มีอยู่ในช่องคลอดตามปกติตายไปด้วย สมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) โดนทำลาย ทำให้เกิดเชื้อราในช่องคลอด ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา 

6) การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน

  • bullet_tickการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคนมีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลและความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมของหัวหน่าวที่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคนของผู้เข้ารับการผ่าตัด ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณ, ชนิดหรือความลึกของซิลิโคนที่ถูกฉีดเข้าไปในแต่ละบริเวณของหัวหน่าว สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการผ่าตัดแก้ไข และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะกรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัวบางชนิดที่ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลหลังผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด เช่น อาจมีแผลอักเสบแล้วเกิดแผลแยก ทำให้ขอบแผลไม่เรียบ หรือทำให้บริเวณหัวหน่าวสองข้างไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรับทราบก่อนการผ่าตัด
  • bullet_tickกรณีการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคนมีผลคลาดเคลื่อน การพิจารณาผ่าตัดแก้ไขอาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน กรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนและมีการพิจารณาผ่าตัดแก้ไข ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายา, ค่าห้องและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง