Office Hours
Sun
หยุด
Mon
10.00 AM-18.00PM
Tue
10.00 AM-18.00PM
Wed
10.00 AM-18.00PM
Thu
10.00 AM-18.00PM
Fri
10.00 AM-18.00PM
Sat
10.00 AM-18.00PM
Hotline (084) 730 - 6555
Orders of examine info@drvitasna.com

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้นหรือศูนย์รีแพร์)

ในสภาพสังคมปัจจุบันเราจะพบว่ามีการยอมรับศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่าง เช่น การทำศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งปัจจุบันถือว่ามีส่วนช่วยเสริมบุคลิกภาพ และช่วยเพิ่มความมั่นใจ รวมทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้รับบริการมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสุภาพสตรี ซึ่งพบว่าการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เป็นสิ่งที่นิยมทำกันมากในต่างประเทศ โดยถือว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น ที่ประเทศเกาหลีใต้และประเทศทางฝั่งตะวันตก สำหรับสังคมไทยก็เริ่มมีการยอมรับ การทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เช่น การทำผ่าตัดรีแพร์, การทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กหรือแคมใหญ่ โดยเลเซอร์ ก็ถือศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่ง ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต, ความพึงพอใจ และความมั่นใจให้แก่สุภาพสตรี โดยในต่างประเทศนั้นมีแนวโน้มการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปี เช่น ในปี 2008 ที่ประเทศอังกฤษ มีรายงานจำนวนครั้งของการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช มีจำนวนมากถึง 1,118 ครั้ง โดยเมื่อเทียบกับปี 2007 ซึ่งมีจำนวนครั้งของการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก 669 ครั้ง ทั้งนี้ถือว่าเพิ่มมากขึ้นถึง 67%

สำหรับในประเทศไทย ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ถือเป็นกลุ่มศัลยกรรมที่มีการทำกันมานานกว่า 20 ปี แต่ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่จะเปิดเผยและยอมรับ ทั้งนี้ถือว่าเป็นศัลยกรรมตกแต่งทางเลือก สำหรับสุภาพตรีที่ต้องการดูแลตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะถือว่าบริเวณจุดซ่อนเร้นเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยแนวโน้มจำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการทางด้านนี้ ที่โรงพยาบาลยันฮี พบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีเช่นเดียวกันกับแนวโน้มในต่างประเทศ ดังนั้นทางโรงพยาบาล จึงได้มีแนวคิดที่จะเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการกลุ่มนี้ โดยได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขึ้น ซึ่งผู้รับบริการสามารถติดต่อเข้ารับคำปรึกษาและเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งเข้ารับการดูแลหลังการผ่าตัด ทั้งนี้การจัดตั้ง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ก็จะช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้รับบริการที่มาใช้บริการในแผนกนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้นหรือศูนย์รีแพร์) โรงพยาบาลยันฮี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการกลุ่มสุภาพสตรี ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นใจ โดยมุ่งเน้นไปที่
1) การมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (experienced doctor)
 • bullet_tickเนื่องจากศัลยกรรมตกแต่งแขนงนี้ เป็นศัลยกรรมตกแต่งที่แยกตัวออกมาจากแผนกสูติ-นรีเวช จึงเปรียบเหมือนเป็นการให้บริการทางการแพทย์แขนงใหม่ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการฝึกอบรมแพทย์อย่างเป็นทางการ โรงพยาบาลยันฮี ได้มีการส่ง แพทย์หญิง วิทัศศนา เข้ารับการประชุมและฝึกอบรมผ่าตัด ในสถาบันการแพทย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรปและเอเชีย ผู้รับบริการจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีมาตรฐานในระดับสากล
 • ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

  ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

  bullet_tickแพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ผ่านการปฏิบัติงานมานานกว่า 29 ปี หลังสำเร็จการศึกษาในปี 2531 โดยได้เริ่มทำงานงานด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ที่โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee International Hospital) ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน  แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ทำการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและทางเดินปัสสาวะมากว่า 10,000 ราย จึงถือว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง เป็นหนึ่งในแพทย์ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง

2) ความทันสมัยของเทคโนโลยี (up-to-date technology)

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้นหรือศูนย์รีแพร์) ของโรงพยาบาลยันฮี  มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำผ่าตัดทางด้านนี้โดยเฉพาะ  อาทิเช่น

 • bullet_tickการทําเลเซอร์กระชับช่องคลอด  โดยไม่ต้องผ่าตัด
 • bullet_tickการทําเลเซอร์แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยไม่ต้องผ่าตัด
 • bullet_tickการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กหรือแคมใหญ่ โดยเลเซอร์
 • bullet_tickการทำผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์) หรือตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์

จึงถือเป็นทางเลือกให้ลูกค้ามั่นใจว่า จะได้รับการรักษาโดยมีการใช้ technology ที่ทันสมัย อย่างเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละบุคคล

3) ความมีมาตรฐานของตัวโรงพยาบาล (standard hospital)
 • bullet_tickโรงพยาบาลยันฮี ได้ทำระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับสากล ซึ่งได้แก่ระบบมาตรฐาน JCI ถือเป็นระบบมาตรฐานของโรงพยาบาล ที่ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับโลก จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการรับบริการ โดยเฉพาะชาวต่างชาติให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะเห็นว่า โรงพยาบาลยันฮี  มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ภายใต้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด